Vítejte na stránkách Pohřebního ústavu

Zajišťujeme veškeré služby v oblasti pohřebnictví pro občany města Českých Budějovic i celého regionu:

  • Provoz městské pohřební služby v Č. Budějovicích
  • Správu městských hřbitovů: Sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice
  • Provoz krematoria v Českých Budějovicích
  • Pro všechny pohřební služby zajišťujeme pietní akty v naších obřadních síních
Správa hřbitovů

informace z vládního Covid portálu:

Pravidla a doporučení

Pohřby se konat mohou, počet přítomných osob je ale omezen na 30.

V případě, že všichni přítomní doloží:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání pohřbu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Může se pohřbu konaného venku účastnit 2000 osob, uvnitř je pak limit 1000 osob. 

Platí povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor či chirurgickou roušku. V rámci prevence dodržujte rozestupy (i při sezení).

 

 


 

 

 

Upozornění pro návštěvníky hřbitovů a nájemce hrobových míst.

Provoz na pohřebištích se řídí na základě zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví v platném znění, na jehož základě byl vydán Statutárním městem České Budějovice Řád veřejného pohřebiště schválený usnesením Rady města č. 1252/2019 ze dne 23. 9. 2019 a je platný od 1.10.2019. Tento řád upravuje provoz veřejných pohřebišť na území města (hřbitov sv. Otýlie, hřbitov Mladé a Třebotovice), které jsou ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice a je k nahlédnutí na hřbitovní správě nebo na internetových stránkách v oddíle „Úřední deska“.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM HROBOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

POHŘEBNÍ ÚSTAV města České Budějovice NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU, ZPŮSOBENÉ VYŠŠÍ MOCÍ.

Doporučujeme vlastníkům hrobových zařízení zahrnout je například do pojištění domácnosti, které kryje škody způsobené vyšší mocí. Zároveň na toto ústně upozorňujeme při uzavírání nájemní smlouvy, kterou nájemce uzavírá a podepisuje (viz odd. V., odst.5. nájemní smlouvy).

 

 

 

Poslední rozloučení

Dnes se naposled loučíme s těmito zesnulými.

Loučení

Nonstop služba

607 928 724
Volejte kdykoliv.


Zajímavé odkazy