Vítejte na stránkách Pohřebního ústavu

Zajišťujeme veškeré služby v oblasti pohřebnictví pro občany města Českých Budějovic i celého regionu:

  • Provoz městské pohřební služby v Č. Budějovicích
  • Správu městských hřbitovů: Sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice
  • Provoz krematoria v Českých Budějovicích
  • Pro všechny pohřební služby zajišťujeme pietní akty v naších obřadních síních
Správa hřbitovů

Mimořádná organizační opatření

s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem platné od 5.10.2020

a v době nouzového stavu

Na základě „Mimořádného opatření“ Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8.2020, č.j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN, na základě usnesení Vlády ČR č. 909 ze dne 7.9.2020 a na základě usnesení Vlády ČR č. 957 a 958 ze dne 30.9.2020 přijímá Pohřební ústav města České Budějovice, p.o. se souhlasem zřizovatele Statutárního města České Budějovice tato mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Organizace přijímá k ochraně obyvatelstva i vlastních zaměstnanců od 5.10.2020 do odvolání tato mimořádná opatření:

  1. 1.    Zákaz vstupu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to do všech vnitřních prostorů Pohřebního ústavu města České Budějovice pro veřejnost nebo dodavatele jiných služeb za těchto podmínek:

 

a)    Projednávání služeb na Pohřební službě (Pražská 108, České Budějovice) bude probíhat s ochrannou rouškou jak zaměstnance PÚ, tak i objednavatelem pohřbu vč. maximálně jednou osobou v doprovodu. Při vstupu do kanceláře žádáme, aby objednavatel i doprovod použil dezinfekci rukou, která je k dispozici. Žádáme objednavatele pohřbu, aby se nejlépe před sjednáním telefonicky objednali na tel. č. 387 203 694 nebo 721 294 244 na určitou hodinu a sdělili, zda zemřelý prodělal COVID 19 nebo zda je někdo z pozůstalé rodiny v karanténě. V případě karantény objednavatele bude přistupováno individuálně s možností sjednání pohřebních služeb elektronickou formou.

 

b)    Také v kanceláři krematoria před vlastním obřadem bude probíhat upřesnění obřadu pouze s objednavatelem pohřbu a max. jedním doprovodem za přítomnosti obřadníka i objednavatele s ochrannou rouškou.

 

c)    Z důvodu ochrany zdraví před nakažením COVID-19 budou obřady v obřadní síni krematoria probíhat pouze v přítomnosti osob s ochrannými prostředky dýchacích cest, tak jak je uvedeno výše, a to pouze při účasti smutečních hostů v počtu do 100 osob. Od 19.10.2020 v rámci nouzového stavu bude limit počtu osob pouze 30 nebo 50 dle zpřesněného nařízení Ministerstva zdravotnictví a do odvolání. Počty osob při smutečním obřadu stanoví ministerstvo nebo KHS. Jaké osoby se obřadu zúčastní stanoví sám objednavatel. Žádáme účastníky obřadů, aby dodržovali rozestupy min. 2 m. Toto se bude také týkat i ostatních obřadních síní (kaple sv. Otýlie, kaple sv. Karolíny-hřbitov Mladé). Z důvodu ochrany obyvatelstva i zaměstnanců krematoria v každém případě budou obřady probíhat s nasazenou rouškou, v případě že účastník obřadu tuto ochranu nebude mít, bude z obřadní síně vykázán. Další obřad bude probíhat po přestávce z důvodu dezinfekce obřadních a dalších prostor zaměstnanci krematoria. Z těchto důvodů žádáme objednavatele i smuteční hosty o včasný příchod před obřadem. Upozorňujeme pozůstalé, že po obřadu nebude prováděna kondolence. Před vstupem do obřadní síně je k dispozici dezinfekce rukou.

 

d)    Taktéž do místnosti pro výdej uren bude povolen vstup pouze s ochranou dýchacích cest.

 

e)    Omezujeme úřední dobu správy hřbitova tak, abychom omezili osobní kontakt zaměstnanců s žadateli o hřbitovní služby a nájemce na nezbytně nutnou úroveň. Správa hřbitova (Otýlie, Mladé) bude otevřena pouze v pondělí (7.00 – 17.00 h) a ve středu (7 – 16.30) v úředních hodinách. Omezení se nevztahuje na sjednání pohřbení do hrobu nebo hrobky, příp. obřad v kapli. Objednavatele pohřbu žádáme o předchozí telefonické objednání na určenou hodinu, a to i mimo úřední hodiny. Zásady osobního projednání jsou upraveny viz bod 1a) u projednání u pohřební služby. Obřady v kapli (Otýlie, Mladé) se uskuteční za podmínek dle bodu 1c). Žádáme nájemce hrobových míst, aby zvážili osobní návštěvu hřbitovů za účelem platby nájmu za hrobové místo. Je možné platbu odložit nebo úhradu domluvit převodním příkazem. V případě jakýchkoliv dotazů je nutné se informovat na tel. č. 387 426 260, 607 643 028 (hřbitov sv. Otýlie), tel. č. 387 240 310, 728 728 146 (hřbitov Mladé). Při osobním vyřizování úředních záležitostí na správě hřbitovů (placení nájmu, objednávání služeb, rozptyly, povolení vjezdu do hřbitova, informace o hrobových místech, další informace, úřední záležitosti apod.) budou návštěvníci do budovy správy hřbitova a kanceláře vstupovat jednotlivě, a to pouze s ochranou dýchacích cest. V kanceláři je k dispozici dezinfekce rukou.

 

Doporučujeme pro zjišťování informací raději telefonovat na tel.č.:  387 426 260 (hřbitov sv. Otýlie), 387 240 310 (hřbitov Mladé). Platí pro správu hřbitova sv. Otýlie i správu hřbitova Mladé a Třebotovice.

 

f)     Pracovníci jiných pohřebních služeb, kteří přivážejí zemřelé do krematoria technickým vchodem (z Horní ul.), budou povinně vybaveni rouškami a rukavicemi při styku se zaměstnanci krematoria. Při přivezení zemřelého na COVID-19, ostatky ponechat v dopravním prostředku a informovat obsluhu krematoria. Ochrannými pomůckami budou vybaveni také dodavatelé květinové výzdoby. Taktéž zaměstnanci krematoria, kteří budou přicházet do styku s těmito dodavateli, budou nosit ochranné pomůcky.

 

g)    Prodejna květin a hřbitovních doplňků bude otevřena, obsluha bude s ochrannými rouškami a ochrannými pomůckami. Zákazníkům bude vstup do prodejny umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest, jak je uvedeno výše a pouze jednotlivě.

 

h)    Pohřební ústav města České Budějovice, p.o. apeluje na objednavatele převozu

      zesnulého z domácnosti, aby před převozem bezpodmínečně informovali

      zaměstnance „Pohřební služby“ Pohřebního ústavu města České Budějovice o

      nařízené izolaci nebo karanténě členů rodiny nebo o pozitivním testu člena  

      domácnosti na COVID-19. Při každém, i běžném výjezdu budou pracovníci

      pohřební služby vybaveni ochrannými pomůckami.

 

i)     Zároveň apelujeme na externí pohřební služby ohledně převozu těla zemřelého do krematoria v Č. Budějovicích, který skonal na COVID-19 nebo zemřel v důsledku této nemoci. Zajistíme okamžitý pohřeb žehem bez obřadu, v rámci snížení rizik s manipulací a uskladněním tohoto infikovaného těla. Je nutno se domluvit s pozůstalými. Jsme schopni zajistit bezodkladný žeh. V případě, že budete chtít výše uvedené tělo vést k nám do českobudějovického krematoria (ved. krematoria, tel.: 777 887 265, technik krematoria, tel.: 601 558 063), okamžitě nám volat s touto informací a to ještě, než pojedete pro tělo do rodiny, nemocnice, domova důchodců, a pod. a to z těch důvodů, abychom mohli přijmout včas mimořádná opatření na převzetí tohoto těla.

 

  1. V případě potřeby je možno si ochrannou pomůcku (jednorázovou roušku) koupit v kancelářích nebo prodejně hřbitovních doplňků v úředních hodinách v areálu Pohřebního ústavu města České Budějovice. V kancelářích při styku s veřejností bude k dispozici dezinfekce.

 

  1. 3.    Tato opatření platí do odvolání nebo budou postupně aktualizována na základě vývoje onemocnění COVID-19 v Jihočeském kraji, případně v ČR, na základě rozhodnutí KHS Jihočeského kraje, příp. mimořádných opatření příslušných ministerstev a nařízení vlády ČR. 

 

Tyto informace budou zveřejněny na internetových stránkách Pohřebního ústavu města České Budějovice, stránkách Města České Budějovice, ve vývěsních skříňkách v areálech hřbitovů, krematoria a pohřební služby a jinde.

 

 

Pohřební ústav města České Budějovice,p.o. , vydáno dne 5.10.2020

www.krematoriumcb.cz

 

 

 

 

Poslední rozloučení

Dnes se naposled loučíme s těmito zesnulými.

Loučení

Nonstop služba

607 928 724
Volejte kdykoliv.


Zajímavé odkazy