Vítejte na stránkách Pohřebního ústavu

Zajišťujeme veškeré služby v oblasti pohřebnictví pro občany města Českých Budějovic i celého regionu:

  • Provoz městské pohřební služby v Č. Budějovicích
  • Správu městských hřbitovů: Sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice
  • Provoz krematoria v Českých Budějovicích
  • Pro všechny pohřební služby zajišťujeme pietní akty v naších obřadních síních
Správa hřbitovů

 

 

Mimořádná organizační opatření

s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem platné od 29.7.2020

Na základě „Nařízení mimořádného opatření“ Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.1/2020, odst. II. a III., č.j. KHSJC 22096/2020/USC ze dne 27.7.2020 a na základě jednání Krizového štábu Jihočeského kraje ze dne 27.7.2020 přijímá Pohřební ústav města České Budějovice, p.o. se souhlasem zřizovatele Statutárního města České Budějovice tato mimořádná opatření za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 z důvodu ochrany obyvatelstva i vlastních zaměstnanců:

1.    Zákaz vstupu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to do všech prostorů Pohřebního ústavu města České Budějovice pro veřejnost nebo dodavatele jiných služeb za těchto podmínek:

 

a)    Projednávání služeb na Pohřební službě (Pražská 108, České Budějovice) bude probíhat s ochrannou rouškou jak zaměstnance PÚ, tak i objednavatelem pohřbu vč. jeho případného doprovodu. Žádáme objednavatele pohřbu, aby se nejlépe před sjednáním telefonicky objednali na tel. č. 387 203 694 nebo 721 294 244.

 

b)    Také v kanceláři krematoria před vlastním obřadem bude probíhat upřesnění obřadu pouze s objednavatelem pohřbu za přítomnosti obřadníka i objednavatele s ochrannou rouškou.

 

c)    Z důvodu ochrany zdraví před nakažením COVID-19 budou obřady v obřadní síni krematoria probíhat pouze v přítomnosti osob s ochrannými prostředky dýchacích cest, tak jak je uvedeno výše. Toto se bude také týkat i ostatních obřadních síní (kaple sv. Otýlie, kaple sv. Karolíny-hřbitov Mladé). V případě, že návštěvník obřadu nebude mít ochranný prostředek dýchacích cest nebude vpuštěn do obřadní síně. Obřad bude probíhat s obřadníkem s ochrannou rouškou, příp. s knězem též s ochrannou rouškou. Další obřad bude probíhat po přestávce z důvodu dezinfekce obřadních a dalších prostor zaměstnanci krematoria. Z těchto důvodů žádáme objednavatele i smuteční hosty o včasný příchod před obřadem.

 

d)    Taktéž do místnosti pro výdej uren bude povolen vstup pouze s ochranou dýchacích cest.

 

e)    Při vyřizování úředních záležitostí na správě hřbitova (placení nájmu, objednávání služeb, rozptyly, povolení vjezdu do hřbitova, informace, apod.) budou návštěvníci do budovy správy hřbitova a kanceláře vstupovat jednotlivě, a to pouze s ochrannou dýchacích cest.

 

f)     Pracovníci jiných pohřebních služeb, kteří přivážejí zemřelé do krematoria technickým vchodem (z Horní ul.), budou povinně vybaveni rouškami a rukavicemi při styku se zaměstnanci krematoria. Toto opatření se také týká dodavatelů květinové výzdoby. Taktéž zaměstnanci krematoria, kteří budou přicházet do styku s těmito dodavateli, budou nosit ochranné pomůcky.

 

g)       Prodejna květin a hřbitovních doplňků bude otevřena, obsluha bude s ochrannými rouškami a ochrannými pomůckami. Zákazníkům bude vstup do prodejny umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest, jak je uvedeno výše a pouze jednotlivě.

 

h)    Pohřební ústav města České Budějovice, p.o. apeluje na objednavatele převozu   

      zesnulého z domácnosti, aby před převozem bezpodmínečně informovali

      zaměstnance „Pohřební služby“ Pohřebního ústavu města České Budějovice o

      nařízené izolaci členů rodiny nebo o pozitivním testu člena domácnosti na 

      COVID-19. Při každém, i běžném výjezdu budou pracovníci pohřební služby

      vybaveni ochrannými pomůckami.

 

2.    V případě potřeby je možno si ochranou pomůcku (jednorázovou roušku) koupit v kancelářích nebo prodejně hřbitovních doplňků v úředních hodinách v areálu Pohřebního ústavu města České Budějovice.

 

3.    Tato opatření platí od 29.7.2020 do odvolání nebo budou postupně aktualizována na základě vývoje onemocnění COVID-19 v Jihočeském kraji, případně v ČR, na základě rozhodnutí krizového štábu města České Budějovice a Jihočeského kraje, KHS Jihočeského kraje, příp. příslušných ministerstev a nařízení vlády ČR. 

 

 

Tyto informace budou zveřejněny na internetových stránkách Pohřebního ústavu města České Budějovice, stránkách Města České Budějovice, ve vývěsních skříňkách v areálech hřbitovů, krematoria a pohřební služby a jinde.

 

 

 

 

 

 

 

Pohřební ústav města České Budějovice,p.o. , vydáno dne 28.7.2020

www.krematoriumcb.cz

 

 

 

Poslední rozloučení

Dnes se naposled loučíme s těmito zesnulými.

Loučení

Nonstop služba

607 928 724
Volejte kdykoliv.


Zajímavé odkazy