Vítejte na stránkách Pohřebního ústavu

Zajišťujeme veškeré služby v oblasti pohřebnictví pro občany města Českých Budějovic i celého regionu:

  • Provoz městské pohřební služby v Č. Budějovicích
  • Správu městských hřbitovů: Sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice
  • Provoz krematoria v Českých Budějovicích
  • Pro všechny pohřební služby zajišťujeme pietní akty v naších obřadních síních
Správa hřbitovů

informace z vládního Covid portálu:

Pohřeb · Covid Portál (gov.cz)

naposledy aktualizováno v čtvrtek 2. prosince 2021 (11:54)

Pravidla a doporučení

Pohřby se konat mohou, a to bez dalších podmínek. 

Ve vnitřních prostorech platí povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor. V rámci prevence dodržujte rozestupy (i při sezení).

 


 

 

 

Upozornění pro návštěvníky hřbitovů a nájemce hrobových míst.

Provoz na pohřebištích se řídí na základě zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví v platném znění, na jehož základě byl vydán Statutárním městem České Budějovice Řád veřejného pohřebiště schválený usnesením Rady města č. 1252/2019 ze dne 23. 9. 2019 a je platný od 1.10.2019. Tento řád upravuje provoz veřejných pohřebišť na území města (hřbitov sv. Otýlie, hřbitov Mladé a Třebotovice), které jsou ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice a je k nahlédnutí na hřbitovní správě nebo na internetových stránkách v oddíle „Úřední deska“.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM HROBOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

POHŘEBNÍ ÚSTAV města České Budějovice NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU, ZPŮSOBENÉ VYŠŠÍ MOCÍ.

Doporučujeme vlastníkům hrobových zařízení zahrnout je například do pojištění domácnosti, které kryje škody způsobené vyšší mocí. Zároveň na toto ústně upozorňujeme při uzavírání nájemní smlouvy, kterou nájemce uzavírá a podepisuje (viz odd. V., odst.5. nájemní smlouvy).

 

 

 

Poslední rozloučení

Dnes se naposled loučíme s těmito zesnulými.

Loučení

Nonstop služba

607 928 724
Volejte kdykoliv.


Zajímavé odkazy